Dyma'r uned gyntaf ar gwrs Safon Uwch o 2015 ymlaen.